Επικοινωνια

Επικοινώνησε μαζί μου

Ψηφιακες υπηρεσιες για τους δημοτες

                     
         
       

• Bεβαίωσης εμβαδού επιφάνειας ακινήτου που αφορά στην ηλεκτροδότηση εργοταξίου

• Υπ. Δήλωση εμβαδού επιφάνειας ακινήτου για 1η ηλεκτροδότηση – διαχωρισμό – συνένωση

• Υπ. Δήλωση εμβαδού επιφάνειας ακινήτου για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων

• Υπ. Δήλωση εμβαδού επιφάνειας ακινήτου για μείωση Δ.Τ. & Δ.Φ. λόγω Α.Μ.Ε.Α.

• Υπ. Δήλωση εμβαδού επιφάνειας ακινήτου για μείωση Δ.Τ. & Δ.Φ. λόγω πολυτεκνίας

• Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου

• Αίτηση – δήλωση των επιχειρήσεων για την απόδοση του τέλους 0,5% διαμονής παρεπιδημούντων

• Αίτηση για τον υπολογισμό του παραβόλου με σκοπό την κατάθεση προσφυγής προς τα Διοικητικά Δικαστήρια

• Βεβαίωση Μη οφειλής ΤΑΠ

• Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου

• Αίτηση για τη χορήγηση/συνέχιση υποτροφίας από το Κληροδότημα «ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ»

• Παράταση Ωραρίου Λειτουργίας Χρήσης Μουσικής Καταστήματος

• Έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης ή ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ οχημάτων σε Εκτός Σχεδίου περιοχή

• Χορήγηση αντιγράφων Πράξεων Εφαρμογής ή Διορθωτικών Πράξεων

• Αναστολή λόγω υπαγωγής στο Ν.4178/13